Algemene voorwaarden en huisregels

Hotel Copper & Co

Onze algemene voorwaarden & huisregels op een rijtje!

Algemeen

 1. De hotelkamer dient op de dag van aankomst uiterlijk om 22:00 uur betrokken te zijn, indien er geen andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Hotel Copper & Co is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendom van de gast, behoudens in geval van schuld van zijn zijde. Alsdan kan Hotel Copper & Co echter nimmer gehouden worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
 3. Op de dag van vertrek dient de huurder voor 11:00 uur de hotelkamer te verlaten, indien geen andere vertrektijd is overeengekomen.

Reservering & betaling

 1. Een reservering kan zowel via de website, per e-mail of telefonisch gemaakt worden, en is voor zowel gast als voor Hotel Copper & Co bindend, indien het gevraagde vakantieverblijf in de aangegeven periode beschikbaar is.
 2. De reservering dient gegarandeerd te zijn doormiddel van een creditcardgarantie of een aanbetaling van de volledige reserveringswaarde.
 3. De eventuele kosten voor geldstortingen en/of overboekingen zijn voor rekening van de gast.
 4. Het betalen van de (aan-)betaling houdt in dat de gast kennis heeft genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene voorwaarden en de volledige omschrijving van het verblijf dat hij heeft gereserveerd.

Annulering en wijzigingen

 1. Huurder is gerechtigd de reservering te annuleren en te ontbinden, met inachtneming van het volgende:
 2. Annuleren kan via e-mail: info@hotelcopper.nl.
 3. Tot 48 uur voor aankomstdatum kan er kosteloos worden geannuleerd bij flexibele tarieven, tenzij anders vermeld. Bij non-refundable reserveringen is annuleren niet mogelijk en is er geen recht op restitutie.
 4. Bij annulering binnen 48 uur voor aankomstdatum (bij flexibele tarieven) wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht. Indien er op uw bevestiging andere annuleringsvoorwaarden vermeld staan, zijn deze leidend.
 5. Indien huurder niet komt opdagen (no-show) wordt 100% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.
 6. Indien huurder eerder vertrekt dan de gereserveerde uitcheckdatum wordt 100%
  van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.

Huisregels

Voor uw en onze veiligheid! In onderstaand reglement zijn de belangrijkste huisregels te lezen die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemeen

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • In verband met de identificatieplicht dient u ten tijde van check-in een geldig identificatiebewijs te kunnen tonen van alle personen welke in het hotel verblijven. De minimale leeftijd om te verblijven in ons hotel bedraagt 18 jaar, met uitzondering van kinderen en jong volwassenen welke samen met hun ouders verblijven.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is niet toegestaan om:

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken in de kamer.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Huisdieren mee te nemen naar het hotel.
 • Te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt zijn wij genoodzaakt € 175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 275,00 aan u worden doorbelast.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.

Reglement kamers

 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van Hotel Copper & Co.

Zeayou Zeeland